Unieke flats in Kerkrade (5)

De witte flats die worden gesloopt. De huismeester toont de sleutels van de woningen die al leeg staan. Foto: Harry Heuts

‘Nooit meer flats.’ Kop boven een nieuwsbericht in de krant van 23 oktober 1976. „We zullen nooit meer meewerken aan de bouw van flats”, citeert de verslaggever voorzitter Jo Franssen van Woningvereniging Spekholzerheide, voorganger van huidig verhuurder Hestia.

„De mensen wonen er liever niet. Er is een groot verloop, elke vier jaar wisselt de totale bevolking in flatgebouwen. Op die manier krijg je nooit een gemeenschapsleven in zo’n buurt. De zorg voor de omgeving is er niet of nauwelijks. Het verenigingsleven komt er niet van de grond. De mensen hebben geen binding. En dan spelen er voortdurend kwesties over honden, die overlast bezorgen. En over de was die op zondag op het balkon hangt.”

Was Jo Franssen een visionair? Niet echt. Ik kende deze voorzitter. Hij kwam in die tijd vaak bij mijn vader over de vloer. Pa was jarenlang bestuurslid van diezelfde woningvereniging, nadat hij eerst actief was in het huurdersbelangencomité. Jo Franssen was een bevlogen woningverhuurder en een echte Heilustenaar.

In zijn vrije tijd lid van het gemengd kerkelijk zangkoor van de parochie Heilust, zien Karin Hillebrand en ik als we pastoor Con Dogge filmen in zijn kerk. Er hangen oude foto’s van het inmiddels door de bevolkingskrimp sterk uitgedunde gemengd koor. Die is dood, die is dood, zegt pastoor wijzend naar verschillende leden.

Nee, Jo Franssen was geen visionair. Tenslotte heeft hij in 1975 meegewerkt aan de bouw van die witte flats aan het Salviaplein en het Papaverplein, de flats die gesloopt worden vanwege de ontvolking van de wijk. Omdat de flats energievreters zijn, niet meer voldoen aan hedendaagse wooneisen en omdat bewoonbaar maken van die flats voor ouderen onbetaalbaar is, laat Hestia-directeur Jack Vinken ons weten, als we samen boven op een van die te slopen flats staan en genieten van een overrompelend uitzicht over Heilust en ommelanden.

‘Unieke flats in Kerkrade’. Kop boven een openingsverhaal in diezelfde krant in 1975 over dit Flatcomplex 208. Een ‘in commune’-project wordt het genoemd. Bedacht door architect Laurens Bisscheroux. Een bevlogen architect. Maakte naam met het AZM-gebouw aan de Akerstraat in Heerlen, het volgens architectuurliefhebbers onterecht gesloopte gebouw met de toeters. Laurens Bisscheroux tekende voor opvallende gebouwen zoals La Veneziana en Bodega La Mancha in Heerlen, het Socioproject in Eygelshoven en de door het Wereld Muziek Concours wereldberoemd geworden Rodahal in Kerkrade. Gedurfd en gewaagd, van binnen en van buiten, waren zijn ontwerpen. De Heerlense architect had een voorliefde voor felle kleuren en vormen.

Felle kleuren hebben we in Heilust helaas niet mogen zien. Wij krijgen als teken van vooruitgang witte flats, die worden gebouwd op een terrein dat ik me herinner als speelplek in mijn jeugd. De flats worden gebouwd een kleine kwart eeuw na het stapelen van de bakstenen waarin ik opgroei. Als de witte flats worden gebouwd, zijn wij verhuisd. We wonen dan al in buurparochie Spekholzerheide in een van dezelfde woningvereniging gehuurde drive-inwoning aan de Pastoor Verheggenstraat.

De twee witte flats zijn 208 woningen in aflopende etagebouw. De krant spreekt van blikvangers aan de buitenzijde bekleed met wit gemoffelde aluminiumplaten. Om de flats is een park gepland. Binnengebeuren en buitengebeuren vormen volgens de architect een geheel. „De aanleg van paden, beplanting, speelheuvels, speelweiden is zodanig opgezet dat het buitenlijnenspel logisch aansluit op het lijnenspel binnen.”

Maar dat binnenspel was helemaal niet logisch. Veel woningen in de witte flats hebben trappen. Dan moet je of de trap op of de trap af om je woning te bereiken. Niet logisch en onhandig voor ouderen, maar het scheelt wel een aantal gangen en stops van de lift. De woningen zijn een doolhof. En de lange lege donkere gangen zijn naargeestig. Alsof je door ’s nachts door een ziekenhuis loopt.

Met Karin Hillebrand op bezoek bij Enny en Hein Crützen en hun hondje Milo. Ze wonen – inmiddels woonden – op Papaverplein 67. Met de lift naar de derde galerij, daar de juiste deur vinden, aanbellen en als we binnen worden gelaten meteen de trap op naar de vierde etage, want daar is hun woning. Ruime flat met uitzicht op de groene steppe die is ontstaan door sloop van de huizen aan de Gladiolenstraat en op de kerk van Heilust. Enny en Hein hebben 28 jaar in de flat gewoond. De eerste 26 jaar met veel plezier. Voor hen hoefde hun de flat niet plat, maar de laatste twee jaar van leegloop en toenemende verpaupering verminderde het woonplezier zienderogen. Niets dan lof voor Hestia overigens. Ze houden de flat goed schoon en de ruiten worden tegenwoordig zelfs vaker gewassen dan voorheen, zegt Enny een beetje cynisch.

Om te ervaren wat krimp met mensen doet moet je de straat op. De journalisten Karin Hillebrand (L1) en Wiel Beijer (Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad) doen in woord en beeld wekelijks verslag vanuit Heilust, middelpunt van het multimediale project Mijn Heilust. Op deze plek telkens een persoonlijke beschouwing van Wiel Beijer, die in Heilust zijn jeugdjaren sleet. Dit is deel 5, gepubliceerd in de Limburgse kranten op zaterdag 5 februari 2011.

Advertenties

Over mijnheilust

Journalist bij De Limburger. Bedacht en maakte samen met camera-journalist Karin Hillebrand voor de krant en regionale omroep L1 het multi-mediale project Mijn Heilust.
Dit bericht werd geplaatst in Mijn Heilust, verhalen. Bookmark de permalink .

24 reacties op Unieke flats in Kerkrade (5)

 1. Ger zegt:

  Jo franssen was geen visionair maar had inderdaad wel hart voor zijn Heilust, een hart dat Hestia, hoe zeer men het ook probeert, niet heeft en ook nimmer zal krijgen. De toenmalige bestuurders leefden en woonden in de Heilust, de huidige generatie bestuurders woont in Verwegistan en heeft geen enkele binding met de Heilust.
  Hoezeer Hestia’s medewerkers zich ook proberen in te leven……om 17 uur zijn ze alles
  weer snel vergeten!

  Het gevoerde beleid klopt van geen meter en als men zo door blijft gaan, zullen er nog meer wijken verpauperen waar Hestia de regie heeft. Het verhaal witte flats, nee daar kan Hestia inderdaad weinig aan doen, dat is besloten voor hun tijd maar Hestia besluit wel wie er welke woning krijgt toegewezen en op dat moment ben je dus mede verantwoordelijk voor de verpaupering. Dat dit statement kort door de bocht is mag duidelijk zijn, maar feit blijft dat ze bij het toewijzen van woningen geen enkele rekening houden met de reeds aanwezige bewoners. Naast een hoogbejaard stel zet ik echt geen gezin met 3 kinderen. Dit is zowel voor de Bejaarden alsook voor de jeugd
  geen goed plan en daar ligt nu deels de oplossing voor het huidige probleem Heilust.

  Om er weer leven in te blazen moeten er goede moderne woningen herbouwd worden die alleen te verhuren of te verkopen zijn aan jonge mensen en het liefst met kinderen.
  Uiteraard moet er een goede mix komen van bewoners maar ze moeten qua doelgroep wel enigszins bij elkaar passen. En daarbij maak ik dan geen hangplek voor jongeren onder de ramen van senioren woningen, die staat dan immers nog geen 24 uur waar dan weer het nodige gemeenschapsgeld in rook opgaat (letterlijk en figuurlijk).

  Het ontbreekt de gemeente Kerkrade aan visie (niet de taak van Hestia) waardoor er maar wat losse flodders worden geschoten en er lukraak enkele rare onverwachte beslissingen worden genomen. De gemeente vestigt op een deel eigendom woningen van de Heilust een voorkeursrecht. Heren deze woningen zijn niet aan het verpauperen!!!!! Daarnaast vestigen ze dat ook maar luk raak! Eigendomswoningen aan de Anemonenstraat en aan de Gladiolenstraat worden (nog) niet opgenomen.
  Het is volslagen onzin om met een idee van opkopen te lopen terwijl er eerst nog veel huurwoningen gesloopt moeten worden!

  wordt vervolgd>>>>>>

 2. Jo Franssen (junior) zegt:

  Mijne Heren,

  Het was voor mijn vader niet het uitgangspunt om later als een visionair te worden bestempeld. Bij hetgeen dat hij deed stond steeds zijn “Heilust ,Spekholzerheide en Kaalheide” centraal en om de gezonde woningvereniging “Spekholzerheide” vooral dienstbaar te laten zijn voor haar huurders. Hiervan is hijzelf meer dan 50 jaar huurder geweest en gebleven. Dat hij als voorzitter samen met zijn bestuur,ledenraad en huurdersbelangenvereniging helaas besluiten moest nemen die niet geheel in overeenstemming waren met zijn/hun visie maar onder “politieke druk” van de toenmalige wethouder W.Bremen genomen moesten worden, wil ik toch volledigheidhalve even opmerken. Dit leidt tot een andere eindconclusie als die in het artikel, waarvan hij echter niet zou wakker liggen. Dit project was weer eens het zoveelste visitekaartje of prestigeobject van een plaatselijke politicus of partij.

 3. Ger zegt:

  Leuke reactie van dhr. Franssen, des te leuker omdat de geschiedenis zichzelf herhaalt of inhaalt, herhaald in de zin van dat ook nu weer zonder visie iets door de strot van de burgers van de heilust wordt gedouwd, het gewone volk wordt nauwelijks betrokken in het verhaal. (uitgezonderd deze site cq dit mediaproject die voor een deel mensen al spreekbuis geldt. En wat dacht u hoeveel reacties hierop zouden staan als ouderen een PC/laptop hadden, ermee om kunnen gaan en/of niet bang voor represailles zouden zijn )

  Anderzijds haalt de geschiedenis ons in omdat waar eens een groene vlakte was met speeltuin, nu wellicht weer een groene vlakte (met misschien een speeltuin) verschijnt.
  tekenend voor de opmerkingen van dhr. Franssen vind ik dat ook zijn vader onder druk is gezet om zaken door te voeren waar hij eigenlijk (beter gezegd de Heilustenaren) niet achter stond. Wat hebben deze flats ons gebracht? behalve dat men van verre duidelijk kon zien waar de heilust gelegen was en ze misschien voor een enkeling als kunstig te betitelen zijn, is daarmee de trend ingezet voor “ieder op zich”. In een volksbuurt waar inderdaad de sloten van veel woningen met een simpele loper te openen waren en waar iedereen, iedereen kende, is de vervreemding van de burgers begonnen door de bouw van deze Flats. Nu zullen mensen die deze flat niet kennen denken, in een flat heb je ook buren en daarmee een band……dat klopt maar in de Witte flats van Kirchroa weet je zeer zeker niet wie je buren zijn. De voordeur van je “balkonbuur” lag misschien wel op een heel andere etage. Ondanks dat ik als jong jochie die bouw heb zien ontstaat en ondanks dat er een broer van mij enkele jaren in gewoond heeft, is me de echte indeling tot op de dag van vandaag een raadsel gebleven!

  Toegegeven, met de vergrijzing heeft dit probleem niets te maken maar de saamhorigheid is in die tijd wel voor een groot deel langzaam maar zeker verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een ‘ieder voor zich maatschappij” en juist in zo een maatschappij passen dus ook geen rijtjes huizen meer waardoor het wonen in de Heilust eigenlijk onaantrekkelijk is. Behalve de oudgedienden willen er nu slechts mensen wonen die alleen “goedkoop” willen huizen en veelal niet omdat ze het niet breed hebben, de gemiddelde auto die voor hun deur staat kost immers boven gemiddeld, maar omdat ze ongestoord hun ding willen draaien!

  Op papier is de Heilust best een arme buurt, maar ik zie hier op een avond meer Led/LCD/Plasma televisies branden, dan in menige andere buurt. Toegegeven in de Heilust is de werkeloosheid misschien wel het grootst van heel Kerkrade, de vraag die men zich hierbij echter moet stellen is, willen deze mensen wel werken? Mijn antwoord daarop is, op een uitzondering na wil hier niemand werken, voor hen is de Heilust “lui lekkersland” en wie heeft al deze mensen bijeengebracht?……juist ja de Hestia.

  Onkruid voor een woning tref je meestal aan bij mensen die de hele dag vol overgave werken en dus ’s avonds zo bekaf zijn dat ze de stoep voor hun voordeur niet schoon kunnen houden……..of euhhhhh toch niet?

  wordt vervolgd>>>>>

 4. snaveltje zegt:

  Hadden ze meer info aan Jo Franssen moete vragen, deze man zelf kennende, hij was er voor de Heilust.
  Deze man was echt een die oren had en meevoelde , nu is alles kapot in de HEILUST.
  Alles wat er gedaan is geworden in al die jaren, daar krijgt men nu niks meer voor terug, alleen maar lege vlaktes.

 5. Ger zegt:

  Beste Snaveltje,

  Het komt er in het kort toch gewoon op neer dat Dhr Franssen in zijn geliefde heilust woonde en daardoor precies wist wat er in de buurt leefde, iets wat de werknemers/bestuurders van de Hestia zeker niet WILLEN weten! Want geloof me, ook zij weten precies wat er speelt maar doen er helemaal niets mee!

  Door de huidige media aandacht, die heel goed voor onze wijk is, krijgt het gehele verhaal ook een beetje een bittere nasmaak immers komen deze ‘beleidsmakers” ook nog lekker aan bod en staan zaken te verkondigen die schip nog wal raken.

  En de mensen van buiten af die dit allemaal op de voet volgen, geven, op een enkele uitzondering na, gene ene moer om Kerkrade West. krimp moet je voelen, vandaag of morgen worden we ook nog de nieuwe toeristische attractie van Parkstad.

  Wordt vervolgd>>>>>>>

 6. Clement Tonnaer zegt:

  Een zijdelingse reactie. De flat was ontworpen door Bisscheroux. Een bijzondere man. Het treft dat ik al decennia uitkijk op een door hem ontworpen verffabriek in Geleen aan de Rijksweg. Door de ook hier toeslaande krimp heeft dat gebouw lang leeggestaan. Gelukkig heeft het onlangs een nieuwe bestemming gekregen als galerie. Kunst als motor van opleving, dat kan natuurlijk ook in Heilust werken. De kunstenaars moeten hier wel opboksen tegen het fenomenale, aandachttrekkende gebouw. Meer informatie: http://www.bis71.nl/over_bis71.php

 7. oetti zegt:

  beste mensen

  net als vele andere ben ook ik op gegroeid in de heilust.
  ook ik weet dat er een speeltuin was waar nu de witte flats staan enz.
  maar er word zoveel met de vinger gewezen van wie en wat en hoe heilust er nu bij ligt of staat.
  net als wij mensen vergankelijk zijn zo is het ook met huizen straaten enz.
  maar ook net als wij mensen ons mogen en kunnen verandere van mening zo mag toch ook een omgeving verandere of veranderd worden.
  terug kijken naar die goede oude tijd kan alleen met die mensen waar mee je op geroeit bent in de zelfde wijk.
  het steeds zeggen wist je dat nog van toen en toen heeft niks meer van waarde dan alleen in je gedachte als je zelf op gegroeit bent in de heilust.
  ook heilust is op een positieve manier ontstaan in het verleden net als andere wijken en of dat nu op politieke manier gegaan is of op een andere manier.
  één ding mogen hopende dat de verandering die heilust mee moet maken momenteel net zo positief mag zijn als hoe heilust is ontstaan.
  of er nu politiek mee gemoeit is of niet de volgende generatie zal het er mee moeten doen net als wij onze heilust gehad hebben.
  met kritiek en tegen spraak zal de vernieuwing van heilust alleen maar langer gaan duren.
  en één ding is zeker dat de vernieuwde heilust er zeker komt en er nog zal zijn als wij van toen oude heilust er niet meer zullen zijn.
  laten we naar voren kijken en hopen dat men het voor elkaar krijgt om van de heilust weer een gezonde wijk te maken met jonge mensen met kinderen en waar ook plaats tussen is voor ons die langzaam ook grijs worden.
  vertrouwen hebben en geven is heel belangrijk in deze en zeer zeker voor ieder menselijk leven.
  ik ben geen geestelijke maar gewoon een mens die toch steeds opnieuw vertrouwen probeerd te stellen in het doen en laten van zijn mede mens.
  veranderingen groot of klein van een dorp of stad het hoord bij de sameleving dus ook de verandering van heilust zal hoe dan ook samen op gelost moeten worden.
  dus wie wat er in het verleden heeft gedaan voor heilust is mooi gedaan en om te weten en dat was het dan ook.
  daarom aan al die mensen die met de vernieuwing van heilust te maken hebben momenteel en beslissingen moeten nemen of het nu leuk is of niet die wens ik veel succes toe om iets voor de volgende generatie iets goeds en toekomst gericht neer te zetten en dat met of zonder politieke druk.

  mvg oetti

 8. Beste Ger,

  Wij (hetsia groep) zijn samen met gemeente, regio Parkstad en Provincie Limburg bezig om een visie uit te werken, sterker nog de visie voor Kerkrade-West en Heilust zal binnen afzienbare tijd openbaar worden gemaakt. Ik ben het met je eens dat er in het verleden te weinig vanuit een visie is gewerkt en dat dit niet altijd tot juiste beslissingen heeft geleid. Wij zijn ons daarvan bewust en hebben hard gewerkt om nu wel een visie te krijgen voor de wijk.

  Afgelopen jaar hebben twee bijeenkomsten gehouden om van de mensen uit Kerkrade-West en Heilust te horen wat zij met hun wijk willen, wat zij als probleem ervaren. Deze zaken wilden wij graag verwerken in de visie, ook de concept visie hebben wij daarna gepresenteerd. Helaas hebben maar weinig bewoners aan deze oproep gehoor gegeven, besef ook dat voor veel mensen het abstracte materie is.
  Als gebiedsontwikkelaar ben ik elke dag bezig met Kerkrade-West en Heilust, dit doe ik niet alleen om een boterham te verdienen maar met hart en ziel omdat ik het oprecht beter wil voor Kerkrade-West en Heilust.

  Als Hestia groep hebben wij de overtuiging dat Kerkrade-West de wijk van Parkstad gaat worden. Wij hopen dat u ons gaat helpen hierbij graag zou ik dan ook een keer een afspraak met u maken om over de wijk te praten.

  Wordt vervolgd…….!

 9. Ger zegt:

  Beste Johan,

  Het doet goed te horen dat er nu volgens een visie gewerkt gaat worden, waar die visie op slaat is mij echter nog niet duidelijk. Over bijeenkomsten kan ik duidelijk zijn, mij is daar in elk geval niets van bekend geweest, maar dat zou zomaar kunnen omdat wij eigenwoningbezitter zijn en tot voor kort niet echt bij zaken betrokken zijn, tot voor kort want inmiddels heeft de gemeente Kerkrade op onze woning een voorkeursrecht geplaatst iets waar ik op zijn zachts gezegd helemaal niets van begrijp en het daar dan ook totaal niet mee eens ben!

  Op de eerste plaats begrijp ik niet waarom onze woning(en) weg zouden moeten terwijl er nog genoeg “ouds” te slopen valt, mocht dat weg zijn, dan mogen ze eens terug komen, onze woning staat immers pas ca. 35 jaar! en voldoet echt aan de huidige woonwensen!

  Op de 2e plaats wat zich volgens mij niemand realiseert is de financiële crises! Er wordt door raadsleden geroepen wees blij! Heb je een vaste koper in deze roerige tijd!
  Dat zou leuk kunnen zijn ware het niet dat vergelijkbare woningen niet voor het oprapen liggen en daarnaast en dat is nog het ergste, op dit moment krijg je zeer moeizaam een financiering rond en kunnen we door de Crisis behoorlijk minder hypotheek krijgen dan enkele jaren geleden! Of gaat de gemeente daar weer garant voor staan! Ik ben er werkelijk van overtuigd dat daar NIEMAND rekening mee gehouden heeft. het komt er dadelijk op neer dat wij als eigenaars een stap terug moeten doen in plaats van te genieten van een ‘nieuwe heilust’

  Op de 3e plaats vind ik dat de gemeente met willekeur werkt, er liggen in de buurt op gelijke afstand meer eigendom woningen en die mensen hebben (nog) niets gehoord!

  En tot slot en ook niet op de minste plaats vanwege het feit dat er weer het nodige belasting geld gestoken moet worden in het aankopen van huizen cq de gronden waar de “gewone burger”weer voor mag bloeden. Alsof we de afgelopen jaren niet al genoeg getergd zijn, door bankdirecteuren die ons nu een hypotheek weigeren!

  Desalniettemin sta ik open voor een goede visie, al moet ik toegeven dat het inhalen van een 11-0 achterstand niet gemakkelijk zal zijn. Voor wat betreft de Hestia heb ik nog een leuke voor je: Mijn buurvrouw van 85 jaar ontving een brief van jullie met dank voor haar 56 jarig trouwe huurderschap, als gouden handdruk krijgt ze het nodige ……… om haar heen te wonen dat sorry maar echt door de Hestia aldaar in een huurwoning wordt geplaatst! maar goed, ik blijf erbij, het is allemaal ver van jullie bed aan de hand, dus waarom eens snel en adequaat handelen, als je ook zo’n oude trouwe huurders een rustige oude dag kunt Vergallen!!!!!

  Daarnaast eist jullie zelfde Hestia van mijn buurvrouw dat ze haar “antieke” woning in oude staat herstelt terwijl ze toch rijp voor de sloop zijn! geraamde kosten voor dat oude mens! 7500 euro jullie maken jezelf Belachelijk! jammer dat dit oude mens te bang is om ermee naar de krant te stappen want dat zou smullend nieuws geven!

  Ondanks het bovenstaande ben ik echter altijd bereid te praten……
  Wordt Vervolgd>>>>>>>>>

  • Beste Ger,

   Wat betreft de wijkbijeenkomsten, die zijn niet alleen door Hestia georganiseerd maar samen met gemeente, regio en provincie. Iedereen in de wijk was uitgenodigd, en niet alleen huurders. Het is vervelend dat u de oproep gemist hebt, wij hadden graag gehad dat u destijds ook mee had gesproken over de visie. Hoe meer kritische volgers hoe beter. Al ben ik er wel van overtuigd dat je het nooit helemaal eens zult zijn over het te voeren beleid, er zulln altijd mensen blijven die het niet eens zijn. Maar die moeten wel worden gehoord.

   De sloopopgave voor Kerkade-West betreft 667 woningen waarvan de helft in het particulier bezit. In de komende maanden zal er meer duidelijkheid komen over de sloopplannen en zullen ook bewoners betrokken worden bij de ontwikkelingen.

   Wat betreft uw buurvrouw verzoek ik u de gegevens door te geven, ik zal deze situatie met het klantgroepteam bespreken, ik vraag me af of dit binnen het regulier beleid past. Uiteraard kan u of mevrouw of familielid van mevrouw ook zelf contact op nemn met ons klantgroepteam.

   Wat betreft het plaatsen van nieuwe bewoners is dit best een lastige kwestie. Wij zijn ook aan regels gebonden en dienen ook objectief te blijven hierin. We kunnen niet vooraf bevooroordeeld zijn over een huurder. Iedere huurder is hier ook weer anders in, de ene vind het plezierig om een jong gezin naast zicht hebben, de ander heeft daar moeite mee. Daarnaast is het gedrag van een huurder uiteraard voor ons ook lastig in te schatten. Ik kan u vertellen uit eigen ervaring dat ons klantgroepteam een zware taak heeft en regelmatig geconfronteerd wordt met agressie en lastig dilemma’s ook daar vraag ik begrip voor.

   Johan

  • Beste Ger,

   Ik ben nog even achter uw buurvrouw aangegaan.

   Ik ga ervan uit dat het om Geraniumstraat 5 gaat. Wij hebben daar geen huuropzegging van ontvangen en ook geen rekening van € 7.500,– naar toe gestuurd.

   In het algemeen als het om huurders gaat die er al meer dan 50 of 60 jaar hebben gewoond gaan wij zeer coulant om met de kosten die gemaakt zouden moeten worden om de woning weer “huurrijp” te maken. Er worden afspraken gemaakt die redelijk en billijk zijn en maatwerk geleverd. Vaak moet die woning van binnen gerenoveerd worden en dan is het helemaal niet zinvol om de woning in de oude staat te laten terug brengen.

   Johan de Niet

   • Ger zegt:

    Hoi Johan,

    Een adresmelding was toch zeer zeker niet nodig en ja er is geen huuropzegging gekomen. Ze moest de boel in oude staat terug brengen (afbraak garage, stal en veranda) en sjalter vraagt 7500 om dat te doen, ik ga hier echter niet meer verder op in via internet.

    Gr. Ger

 10. Rik zegt:

  Beste mensen,
  Geweldig gewoon, dit bevestigd precies dat wat de meeste mensen van Hestia vinden.
  Gewoon niet zeuren, alles keihard hard ontkennen, en dan nog straat en huis nummer op internet vermelden!

  Van de andere kant kan ik het wel waarderen dat deze man de moeite genomen heeft om e.e.a. uit te zoeken.
  Daarnaast is het wel tijd dat er iets in Kerkrade gebeurd en niet alleen in Kerkrade-West/Heilust. Want het uiterlijk van de wijken gaat op veel plaatsen keihard achteruit,
  door jaren lange leegstand, zeer slecht onderhouden panden.
  Maar of het de taak van Hestia is om daar iets aan te doen…….
  Naar mijn mening heeft de gemeente veel te lang zitten slapen.
  Het mooiste stukje Kerkrade West… dan ga je vanaf de heilust, langs het oude Roda stadion, via de industrie straat, langs het plein, via de calbertsweg naar de hamstraat. Als je al die vervallen dichtgetimmerde woningen en winkelpanden ziet, dan weet je waarom je hier je koopwoning aan de straatstenen niet verkocht krijgt.
  Mvg.

  • Hoi Rik,

   Ik begrijp niet zo goed waarom je zegt dat “de mensen” van Hestia keihard alles ontkennen. Wat betreft de kwestie waar Ger over het had hebben wij geen rekening gestuurd en uit verder uitzoekwerk blijkt dat de zaak veel genuanceerder ligt, zoals zo vaak met zaken die eenzijdig op internet worden gezet, maar zoals Ger heeft verzocht zal ik daar niet op internet verder over berichten. Ik hoop dat de desbetreffende persoon zelf contact opneemt met ons.

   Wat betreft Heilust in het algemeen. Er lagen enkele jaren geleden plannen om Heilust flink aan te pakken, veel oude woningen te vervangen door nieuwe woningen. Echter door de krimp en de gestuurde woningbouwplannen kon dit niet door gaan. We werken nu samen met de gemeente aan een nieuw plan.
   Dit plan moet een nieuwe impuls aan Kerkade-West geven. We beginnen met Heilust.

   Goede en haalbare plannen maken kost tijd. Daarom lijkt het soms of er niets gebeurd en we geen aandacht aan de wijk geven.

   Ik hoop dat u bereid bent om mee te werken aan het verwezenlijken van deze nieuwe plannen! Want we hebben ook mensen in de wijk nodig die aan de slag gaan met de wijk, je kan niet alleen naar de gemeente of de woningbouwvereniging kijken.

   Johan

 11. snaveltje zegt:

  Hallo Johan

  Toch wil ik hier even op reageren.
  Er lagen enkele jaren geleden plannen om de Heilust flink aan tepakken, dit is iets waar mijn haren recht van op gaan staan, waarom dan zolang gewacht.
  Nu gaan de mensen al weg, omdat jullie telang gewacht hebben, Heilust is dadelijk alleen maar geschiedenis.
  De leuke jaren wat we hier gehad hebben, die is niet meer , alles is ons ieders afgenomen, en vooral voor de jeugd.
  Dus het gebruikelijk dat hier niemand meer wil wonen, wat heb je hier nog eigenlijk.
  Kijk om je heen!!!!!!!!!! woon je zelf ook in de Heilust Johan?
  ( Goede en haalbare plannen maken kost tijd. Daarom lijkt het soms of er niets gebeurd en we geen aandacht aan de wijk geven.)
  Nou zeg nou zelf ook eens eerlijk, je schrijft het lijkt of er niks gebeurt, gebeurt er dan wat, nee alleen maar afbreken, kan men beter geen bos aanleggen, dat we kunnen zeggen we gaan naar de heilusse bosse.
  Wat meer actie hierop en bouwen zou eerst eens een optie zijn, zodat we nieuwe leuke mensen weer hier krijgen, de oude tijden, ook wij missen dit hier.
  Ook wij zijn al aan het twijfelen om hier uit de Heilust tegaan, want er is niks meer, deze is op dit moment erg dood.

  • Beste Snaveltje,

   Ik begrijp de frustratie. Echter de problematiek is complexer dan de meeste mensen beseffen. Het grootschalig nieuwbouwen is nu juist het probleem. Het is niet meer verantwoord om heel veel nieuwe woningen te bouwen, dat zou namelijk betekenen dat er nog meer leegstand in bestaand vastgoed gaat ontstaan. We hebben te maken met KRIMP. Zoals u misschien hebt gelezen is de opgave juist 667 woningen minder voor Kerkrade-West.
   Woningen verhuren en verkopen wordt steeds lastiger kijk maar naar het aantal woningen die op dit moment te koop staan. Dit heeft met name te maken met het terug lopen van de bevolking (KRIMP), maar ook het financieren bij de bank is een probleem.
   De plannen die er een aantal jaren geleden lagen hielden nog geen rekening met het feit dat er juist 667 woningen minder mogen worden gebouwd. In die plannen kwamen juist meer woningen terug. (dat is ook vaak de enige manier om het betaalbaar te houden). Daarom konden die plannen uiteindelijk niet doorgaan.
   Daarnaast kwam ook nog de economische crisis. Een project als Carboonplein zou als het vandaag gestart zou moeten worden niet meer worden gebouwd. De bank geeft simpelweg geen financiering. Het is dat Hestia daar extra woningen heeft gekocht dat het toch nog is gerealiseerd. Omdat Hestia het belangerijk vind dat er goede winkelvoorzieningen blijven in Kerkrade-West. Er is dus wel degelijk wat gebeurd. Hoe zou de Akerstraat eruit gezien hebben als het Carboonplein er niet was geweest?

   De plannen die er nu zijn, zijn bijna klaar voor presentatie. Nogmaals er is twee keer een wijkbijeenkomst gehouden in de Campus waar is gevraagd aan bewoners wat er moest gebeuren met de wijk in april 2010 en daarnaa zijn ook de concept plannen nog een keer gepresenteerd (juni 2010). Iederéén was welkom bij die bijeenkomsten en het is breed aangekondigd.
   In maart/april 2011 komt de visie beschikbaar waarin de visie van gemeente, Hestia, provincie en regio Parkstad is voor Kerkrade-West. In Heilust zullen we als eerste van start gaan, we zijn hard bezig om subsidies te krijgen om die plannen uit te voeren, want zonder bijdrage van de overheid is het niet haalbaar, juist omdat we (bijna) geen nieuwe woningen meer mogen bouwen.

   Daarnaast is het ook belangerijk dat de bewoners zelf actief in de wijk zijn. Zo missen wij een klankbord in Heilust, een actief bewonersplatform. Wij hebben daar de afgelopen jaren veel tijd en energie in gestoken. Wellicht dat u uw steenje ook wil bijdragen.

   Johan de Niet

 12. Ger zegt:

  Ik moet Johan toch even een hart onder de riem steken, heb via anderen begrepen dat Johan werkelijk alles in het werk wil stellen om onze Heilust weer mooi te maken, we hebben nu al zo lang gewacht dat 1 of 2 jaar daar nog wel bij kunnen maar dan moet er ook wel echt resultaat te zien zijn! En we moeten eens op het punt komen dat mensen ook afgerekend kunnen worden op hun werk!!!! Als de plannen daadwerkelijk verwezenlijkt worden, kon heilust wel eens het mooiste stukje west worden!!!
  Probleem is echter dat de Comm. Deetman daar afgelopen week weer gedeeltelijk roet in het eten heeft gegooid en zo loop je van tegenslag naar tegenslag. Het zou overigens al veel helpen als we, zoals de afgelopen weken al gebeurd, heel veel het wijkteam van de gemeente bezig zien de kleine strubbelingen weg te werken dit mag alleen allemaal wat sneller (gaten wegen vullen etc.)
  Daarnaast zou beheer en toezicht alsook te politie gewoon veel consequenter moeten op treden zeker in onze heilust!

  Tot slot nog even over mijn buurvrouw, er staat nergens dat zij van de hestia een rekening heeft gekregen, maar ze moet of moest het wel afbreken en heeft derhalve een offerte aan d’r sjalter gevraagd! Of het verhaal echter genuanceerder bekeken moet worden dat stel ik gelijk weer ter discussie, zonder hier, zoals gezegd, nu verder over op internet te gaan spreken! Johan niet al je collega’s zijn zo loyaal!!!!!

  Wordt vervolgd>>>>>

 13. buurtje zegt:

  Helaas moet ik vanuit mijn woonkamer kijken op een dichtgetimmerde flat
  in de gladiolen straat..waarom word dat niet afgebroken???? in de vier dagen van het dichttimmeren konden ze het net zo goed gesloopt hebben..of word er hier zo veel gebouwd dat ze geen machines hebben?? haha dacht het toch niet…ik snap niet waar ze hier op wachten??? Ik schaam me om te zeggen waar ik woon…want dit is gewoon een verschrikking…
  In plaats van ook te zeuren over oude mensen.. die zijn in alle buurten..waarom ook geen mooi speelplein gemaakt voor de kinderen?
  Waarom ook niet voor de jongere mensen wat leuks georganiseerd dan hoeven ze zich niet te vervelen en dus ook niks te vernielen daar hebben ze dan geen tijd voor,net zoals ze dat in andere landen doen…een leuk buurthuis voor jong en oud….en niet alleen voor de *probleemjongeren* zijn die er uberhaupt..? vroeger *hingen* we ook rond dat was gezellig..nu is het een *probleem*..wat een onzin..vernielingen daargelaten natuurlijk zijn de jongeren gewoon de klos net als de kleine kinderen..geen enkele manier om leuk te spelen/het hebben van activiteiten..Daarom zitten ze ook binnen achter de computer..what else to do?
  Dus zeur niet over oude mensen en vergrijzing…ik zie meer oude mensen in het centrum dan hier….maar doe iets aan de jeugd en zorg dat er een leuke wijk komt met groen/speelgelegenheid en nieuwbouw dan word ons heilust ook weer een leuke plek.
  Bovendien ziin er geen gewone gezinnen hier voor in leegstaande woningen? alleen maar studenten en buitenlanders(niks op tegen) maar het idee dat je met die mensen ook niet in contact komt..???
  Dus ik hoop en met mij hier veel andere dat die flat gauw weg is…in kerkrade centrum kan alles wel heel snel(zie Eldorado wijnen) wow wow…maar ja daar woont ook de *elite*…tja wij zijn maar de heilust…och daar woont toch al……….waarom iets snel doen?
  bewoners van de heilust..laat jullie maar horen..!!!

 14. Beste Buurtje,

  We doen er alles aan om de flats aan de Gladiolenstraat die nu is dichtgetimmerd zijn zo snel mogelijk te slopen, waarschijnlijk zullen ze voor de zomervakantie gesloopt zijn. We wachten nog op de vergunning en de selectie van de sloopaannemer. Helaas gaat het niet sneller.

  Voorzieningen voor de jeugd zijn zeker een van de speerpunten. Zoals u wellicht weet wordt er een nieuw gemeenschapshuis gerealiseerd achter de kerk van Heilust. Daar komt ook voor jongeren een plek. Bij het nieuwe gemeenschapshuis worden ook speelvoorzieningen gerealiseerd voor kinderen en jeugd.

  Op dit moment is er al tijdelijk in de Heilust een scooterwerkplaats voor jongeren opgezet deze gaat binnenkort open.

  Johan de Niet

 15. snaveltje zegt:

  Johan,

  Bij deze gelijk even een vraag, je hoort zoveel maar of het allemaal waar is.
  De huize aan de overkant bij jullie Hestia, gaat daar ook iets gebeuren of?

 16. Beste Snaveltje,

  Wat bedoelt u precies met bij jullie aan de overkant Hestia…. is dat de Lupinestraat?

  Johan

 17. snaveltje zegt:

  Hoi Johan.

  Klopt aan de overkant, ik weet dat zijn eigen woningen, blijven deze bestaan of gaan deze ook in het project van jullie mee

  groetjes snaveltje

 18. Ger zegt:

  Wie de raadsvergadering heeft gevolgd van 23 februari weet dus nu al welke eigendomswoningen er nog meer weg moeten, gladiolenstraat, papaverplein, steenweg

  en de rest….blijft voorlopig staan hoe is het in godsnaam mogelijk? hoe kunnen relatief jonge huizen die in privé bezit zijn nog eerder moeten wijken dan die oude asbest villa’s van de bloemenstraten.?

  Heb ik hier nu werkelijk met gekken te doen? dit kun je een normaal denkend mens
  helemaal niet uitleggen! Ik heb de visie nog niet gezien maar deze is het afschieten nu al meer dan waard en die mensen die ons zeggen te vertegenwoordigen……Schamen jullie je niet? Hoe durf je zoiets aan het volk te presenteren, geld uitgeven voor sloop van jonge panden voor rozenstruikjes en geraniums….en het echte probleem…dat laten we nog decennia staan!?!?

  Help me, echt ik meen het, help me ik begrijp hier helemaal niets van!

 19. Ger zegt:

  Geweldig zeg, een hele delegatie van de Hestia belaagd al enkele dagen mijn buurvrouwtje en wat zou je denken……..dat het allemaal geregeld wordt maar niets is minder waar, die delegatie probeert een oud vrouwtje honing om het muiltje te smeren. Dat stukje nemen wij voor onze rekening maar de rest nog steeds heel veel dus!!!!!!!! moet ze zelf betalen.

  Voorlopig gaat mijn buurvrouw dus alleen tussen 6 planken haar huis uit en dan mag de Hestia zich ermee krijgen wat een asociaal gedrag zeg, 56 jaar wonen, huis al minimaal 3 maal betaald, woning staat op nominatie van sloop en dan nog ca. 7500 euro herstelkosten willen hebben. En maar pushen dat het jaarlijks ca. 5% duurder wordt als ze nog langer wacht met gaan!

  Ik heb er geen woorden voor, en dan maar hier schrijven dat het niet kan, het spijt me Johan maar je collega’s volharden! Dit noem ik nog eens BELACHELIJK met hoofdletters!

  Groetjes van mijn Buurtje vanuit een Asbestvilla van de Hestia

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s